Bowling

billede_009

Vi bowler i Viby den 22. februar 2017 kl. 17

Sidste tilmeldingsfrist er den 12. februar

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen.

Jeg ønsker dig og din familie en glædelig jul og et godt nytår.

Ny indkaldelse til generalforsamling i SYSO klubben Skejby

sysogen

Hej alle

Vi indkaldte til generalforsamling i forbindelse med turen til Gram, desværre var der ikke opbakning til den tur. Der var vist kun 6 medlemmer der deltog.
Derfor indkaldes der til generalforsamling igen.
Tirsdag den 17 januar 2017 kl. 17
                              På restaurant Com Viet
                           Nørregade 8 8000 Aarhus C
Vi starter med generalforsamlingen og bagefter er klubben vært ved et måltid mad.
Dagsorden
Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Referat af generalforsamling den 12 november 2016
Formandens beretning
Regnskab
Kontingent
Kommende arrangementer
Indkomne forslag
Valg 3 bestyrelsesmedlemmer på valg er
Tinne Fisker
Joan Paulsen  modtager ikke genvalg
Tove Damgaard
1 suppleant til bestyrelsen
1 revisor
1 revisor suppleant
Eventuelt
Indkomne forslag skal være Bente i hænde senest den 2 januar 2017
Tilmelding foregår kun via SMS til Bente på tlf 28109465
 Sidste tilmelding er den 10. januar.
På bestyrelsens vegne
Bente Hansen

Bowling Billeder

billede_001

Tekst

Generalforsamling og julemarked på Gram Slot

gram slot

I år har nogle medlemmer foreslået at vi laver en udflugt til Gram Slot. Denne kombinerer vi med den årlige generalforsamling.

Vi kører i egne biler fra Skejby kl. 10.30. Hjemkomst om aftenen.

Pris: 50 kr. betales ved tilmelding. Refunderes ej ved afmelding.

Pengene bruges på de deltagende medlemmer.

Tidsplan:
Afgang 10.30
Julemarked
Kl. 17.00 Generalforsamling
Kl. 18.00 Spisning
Kl. ca 20.00 Slut og afgang hjem.

Dem der vil kan arrangere overnatning og evt. tage til Tyskland og julehandle dagen efter.

Bowling 23. februar 2016

billede_001
« 1 af 3 »

Besøg på Moesgaard Museum

provocator

Onsdag d. 11 Maj skal vi besøge de nye lokaler på Moesgaard Museum.

Udstillingen hedder “Gladiatorer” og den skulle efter sigende være helt fantastisk.

provocator

Se mere her.

 

Generalforsamling 31.10.2013

IMG_1272

SySoKlub

Velkommen til SOSU- og Sygehjælperklubben på Universitetshospital Aarhus. Her kan du holde dig informeret om nye begivenheder.

Nye kommentarer